Klosterturm Solovki
Solovki.org - Home
Hintergrund
GULag-Literatur
Das Projekt
Das Seminar
Literatur
Über Solovki
Geographische Lage
Das Kloster
Die Lagerzeit
Die Gegenwart
Die Zukunft
Tourismus
Links
Die Reise
Planung
Finanzierung
Teilnehmer
Programm
Tagebuch
Bilder
Ergebnisse
Referate
Hausarbeiten
Das Buch
Artikel
Zuschriften
Impressum
Danksagungen
Organisation
Inhalte & Gestaltung
 
Valid HTML 4.0!
 
Copyright © 2001 by
http://www.solovki.org/
Site last updated:
2001-12-17 21:54
 

Spezielle Untersuchungen:

Anderson, B., /Silver, B., Demographic Analysis an Population Catastrophes in the USSr, in: Slavic Review 1985 (Fall), S. 517-536

Barton, Paul, L'institution concentrationnaire en Russie1930-1957, Paris 1957

Caplin, V., Statistika zertvy naselenija v 30-e gody, in: Voprosy isstorii 4, 1989, S.177

Cherubin, D., Ludnosc polska w wiezieniach i oozach radzieckich w latach 1939-1941, Warszawa 1989

Chlusov, M. I., Ekonomika Gulaga i ee rol' v razvitii strany, Moskau 1998 (Dokumentensammlung)

Dugin, A., Stalinizm: legendy i fakty, in: Slovo 1990, 7, S.35-43

Gizejewska, Malgorzata, Polacy na Kolymie 1940-1943, Warszawa 1997

Gizejewska, Malgorzata, Kolyma 1944-1956 we wspomnieniach polskich wiezniow, Warszawa 2000

Gizejewska , Malgorzata, Polacy w obozach pracy na Kolymie i Czukotce, in: Politicusnr.1, ISP PAN, Warszawa 1992

Kizny, Tomasz, Planeta Kolyma, in:Gazeta Wyborcza, 25.04.1997, Magazyn 9.

Maksudov, S., Poteri naselenija SSSR, Benson VT 1989

Makurov, V. G., Gulag v Karelii, Petrozavodsk 1992 (Dokumentensammlung)

Nove, A., Victims of Stallinism: How many?, in: Getty, Manning...

Poljakov, Ju./Ziromskaja, V./Kiselev, I., Polveka molcanija, in: Sociologiceskije issledovanija 6,7,8, des Jahrgngs 1989

Rosefield, S., An Assesment of the Sources and Uses of Gulag Forced Labor, 1929-1956, in: Soviet Studies, vol.33, no. 1(January 1981)

Siedlecki, J., Losy Polakow w ZSRR w latach 1939-1986, Londyn 1990

Supady, J., Glowne przyczyny zgonow w lagrach sowieckich na podstawie relacji bylych wiezniow Gulagu, in: Wroclawskie Studia Wschodnie 1998. nr.2

Swianiewicz, S., Forced Labour and economic Development: An Inquiry into the Experience of Soviet Industrialization, London 1965

Tolc, M., Skol'ko ze nas togda byli?, in: Ogonok 1987, 51

Tolc, M., Nedostupnoje izmerenije, in: V V celoveceskom izmerenii, Moskva 1989

Wheatcroft, S., More Light on the Scale of Repression and Excess Moralityin the Soviet Union in the 1930s:Getty/Manning: Stalinist Terror, S.275-290

Wheatcroft, S., On Assesing the Size of Forced Concentration Camp Labour in the Soviet Union 1929-1956, in: Soviet Studies, vol. 33, no.2, (April 1981)

Wheatcroft, S., Towards a Through Analysis of Soviet Forced Labour Statistics, in: Soviet Studies, vol. 35, no. 2 ( April 1983)

Zensjkov, V., Interviews in Argument y i fakty 1989, No. 38,39,40